در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

تبریز

يکشنبه 1 اردیبهشت 1398
روز بعد
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  تبریز

  ساعت

  19:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  495,000 ریال

  صندلی خالی : 0

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به سلماس می باشد
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  تبریز

  ساعت

  20:45

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  495,000 ریال

  صندلی خالی : 20

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به سلماس می باشد