در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

کرمانشاه

چهارشنبه 15 مرداد 1399
روز بعد
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  کرمانشاه

  ساعت

  22:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  790,000 ریال

  711,000 ریال

  صندلی خالی : 16

 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  کرمانشاه

  ساعت

  23:59

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1 / مانیتوردار

  قیمت

  790,000 ریال

  711,000 ریال

  صندلی خالی : 19

  توضیحات:
  امکانات سرویس: مانیتور پشت صندلی