در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

سنندج

چهارشنبه 17 خرداد 1402
روز بعد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  سنندج

  ساعت

  18:45

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1 / پذیرایی / تخت شو

  قیمت

  2,180,000 ریال

  صندلی خالی : 12

  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی / تخت شو
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  سنندج

  ساعت

  19:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1 / پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

  قیمت

  2,180,000 ریال

  صندلی خالی : 17

  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  سنندج

  ساعت

  21:45

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1 / مانیتوردار / پذیرایی / شارژر یو اس بی / تخت شو

  قیمت

  2,180,000 ریال

  صندلی خالی : 15

  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی / مانیتور پشت صندلی / شارژر یو اس بی / تخت شو
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  سنندج

  ساعت

  23:50

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1 / مانیتوردار / پذیرایی / شارژر یو اس بی / تخت شو

  قیمت

  2,180,000 ریال

  صندلی خالی : 3

  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی / مانیتور پشت صندلی / شارژر یو اس بی / تخت شو