در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

سنندج

دوشنبه 5 خرداد 1399
روز بعد
 • 30% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  سنندج

  ساعت

  11:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1 / مانیتوردار

  قیمت

  790,000 ریال

  553,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی / مانیتور پشت صندلی / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  سنندج

  ساعت

  13:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1 / مانیتوردار

  قیمت

  790,000 ریال

  632,000 ریال

  صندلی خالی : 0

  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی / مانیتور پشت صندلی / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  سنندج

  ساعت

  16:45

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  790,000 ریال

  632,000 ریال

  صندلی خالی : 23

 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  سنندج

  ساعت

  21:15

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  790,000 ریال

  632,000 ریال

  صندلی خالی : 24

  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  سنندج

  ساعت

  22:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1 / مانیتوردار

  قیمت

  790,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی / مانیتور پشت صندلی / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  سنندج

  ساعت

  23:45

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1 / مانیتوردار

  قیمت

  790,000 ریال

  632,000 ریال

  صندلی خالی : 22

  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی / مانیتور پشت صندلی / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع