در حال بارگذاری ...

روز قبل

مشهد (خراسان )

تهران

سه‏ شنبه 30 بهمن 1397
روز بعد
 • 9% تخفیف
  از پایانه

  مشهد (خراسان )

  بین راهی

  تهران

  ساعت

  13:30

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  720,000 ریال

  655,200 ریال

  صندلی خالی : 28

  توجه:
  بین راهی و با سرویس مشهد (خراسان ) به تبریز می باشد
 • از پایانه

  مشهد (خراسان )

  بین راهی

  تهران

  ساعت

  14:30

  نوع اتوبوس

  Scania 2+1

  قیمت

  790,000 ریال

  صندلی خالی : 20

  توجه:
  بین راهی و با سرویس مشهد (خراسان ) به تبریز می باشد
 • 9% تخفیف
  از پایانه

  مشهد (خراسان )

  پایانه مقصد

  پایانه جنوب

  ساعت

  16:00

  نوع اتوبوس

  Volvo B9R VIP 2+1

  قیمت

  790,000 ریال

  718,900 ریال

  صندلی خالی : 25

 • 9% تخفیف
  از پایانه

  مشهد (خراسان )

  پایانه مقصد

  پایانه جنوب

  ساعت

  18:00

  نوع اتوبوس

  Volvo B9R VIP 2+1

  قیمت

  790,000 ریال

  718,900 ریال

  صندلی خالی : 25