در حال بارگذاری ...

روز قبل

مشهد (خراسان )

تبریز

سه‏ شنبه 30 بهمن 1397
روز بعد
 • 9% تخفیف
  از پایانه

  مشهد (خراسان )

  پایانه مقصد

  تبریز

  ساعت

  13:30

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  1,130,000 ریال

  1,028,300 ریال

  صندلی خالی : 28

 • 9% تخفیف
  از پایانه

  مشهد (خراسان )

  پایانه مقصد

  تبریز

  ساعت

  14:30

  نوع اتوبوس

  Scania 2+1

  قیمت

  1,355,000 ریال

  1,233,050 ریال

  صندلی خالی : 20

 • 9% تخفیف
  از پایانه

  مشهد (خراسان )

  پایانه مقصد

  تبریز

  ساعت

  15:00

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  805,000 ریال

  732,550 ریال

  صندلی خالی : 36