در حال بارگذاری ...

روز قبل

ساوه

تهران

يکشنبه 8 خرداد 1401
روز بعد
 • از پایانه

  ساوه

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  11:30

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  350,000 ریال

  صندلی خالی : 20

 • از پایانه

  ساوه

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  13:00

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  350,000 ریال

  صندلی خالی : 24

 • از پایانه

  ساوه

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  14:30

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  350,000 ریال

  صندلی خالی : 23