در حال بارگذاری ...

روز قبل

ساوه

رشت

پنجشنبه 6 آذر 1399
روز بعد
 • از پایانه

  ساوه

  بین راهی

  رشت

  ساعت

  22:30

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  500,000 ریال

  صندلی خالی : 27

  توجه:
  بین راهی و با سرویس ساوه به کلاچای می باشد
  توضیحات:
  محل سوار شدن:ترمینال مسافربری