در حال بارگذاری ...

روز قبل

ساوه

کلاچای

چهارشنبه 9 مهر 1399
روز بعد
 • از پایانه

  ساوه

  پایانه مقصد

  کلاچای

  ساعت

  22:30

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  370,000 ریال

  صندلی خالی : 26

  توضیحات:
  محل سوار شدن: ترمینال مسافربری