در حال بارگذاری ...

روز قبل

تویسرکان

تهران

چهارشنبه 29 خرداد 1398
روز بعد
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  تویسرکان

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  23:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  400,000 ریال

  360,000 ریال

  صندلی خالی : 20

  توضیحات:
  توضیحات : آزاد راه ساوه VIP تخت شو 25 نفره (( تعاونی 5 ))
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  تویسرکان

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  23:59

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  400,000 ریال

  340,000 ریال

  صندلی خالی : 15

  توضیحات:
  توضیحات : آزاد راه ساوه (FirstClass) تشریفات مجهز به مانیتور اختصاصی (( تعاونی 5 ))