در حال بارگذاری ...

روز قبل

تویسرکان

تهران

سه‏ شنبه 30 بهمن 1397
روز بعد
 • از پایانه

  تویسرکان

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  13:15

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  400,000 ریال

  صندلی خالی : 1

 • از پایانه

  تویسرکان

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  14:00

  نوع اتوبوس

  Volvo VIP 2+1

  قیمت

  400,000 ریال

  صندلی خالی : 13

  توضیحات:
  توضیحات : وی ای پی تخت شو آزاد راه ساوه (( تعاونی 5 ))
 • از پایانه

  تویسرکان

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  23:00

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  350,000 ریال

  صندلی خالی : 32

  توضیحات:
  توضیحات : تک صندلی 32 نفره آزاد راه ساوه (( تعاونی 5 ))
 • از پایانه

  تویسرکان

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  23:30

  نوع اتوبوس

  Volvo VIP 2+1

  قیمت

  400,000 ریال

  صندلی خالی : 22

  توضیحات:
  توضیحات : وی ای پی تخت شو آزاد راه ساوه (( تعاونی 5 ))
 • از پایانه

  تویسرکان

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  23:59

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  400,000 ریال

  صندلی خالی : 20

  توضیحات:
  توضیحات : FirstClass تشریفات مجهز به مانیتور اختصاصی (( تعاونی 5 ))