در حال بارگذاری ...

روز قبل

ملایر

تهران

پنجشنبه 8 آبان 1399
روز بعد
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  ملایر

  پایانه مقصد

  پایانه جنوب

  ساعت

  11:00

  نوع اتوبوس

  classicus 2+1

  قیمت

  470,000 ریال

  399,500 ریال

  صندلی خالی : 25

 • از پایانه

  ملایر

  پایانه مقصد

  پایانه جنوب

  ساعت

  15:15

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  350,000 ریال

  صندلی خالی : 25