در حال بارگذاری ...

روز قبل

ملایر

تهران

جمعه 1 شهریور 1398
روز بعد
 • از پایانه

  ملایر

  پایانه مقصد

  پایانه جنوب

  ساعت

  11:00

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  395,000 ریال

  صندلی خالی : 18

 • از پایانه

  ملایر

  پایانه مقصد

  پایانه جنوب

  ساعت

  15:00

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+2

  قیمت

  290,000 ریال

  صندلی خالی : 0