در حال بارگذاری ...

روز قبل

ملایر

قم

پنجشنبه 8 آبان 1399
روز بعد
 • از پایانه

  ملایر

  بین راهی

  قم

  ساعت

  11:00

  نوع اتوبوس

  classicus 2+1

  قیمت

  320,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توجه:
  بین راهی و با سرویس ملایر به تهران می باشد
 • از پایانه

  ملایر

  بین راهی

  قم

  ساعت

  13:30

  نوع اتوبوس

  classicus 2+1

  قیمت

  320,000 ریال

  صندلی خالی : 32

  توجه:
  بین راهی و با سرویس ملایر به کرج می باشد
 • از پایانه

  ملایر

  بین راهی

  قم

  ساعت

  15:15

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  280,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توجه:
  بین راهی و با سرویس ملایر به تهران می باشد
 • از پایانه

  ملایر

  بین راهی

  قم

  ساعت

  16:00

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  280,000 ریال

  صندلی خالی : 42

  توجه:
  بین راهی و با سرویس ملایر به کرج می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع
 • از پایانه

  ملایر

  بین راهی

  قم

  ساعت

  23:30

  نوع اتوبوس

  classicus 2+1

  قیمت

  320,000 ریال

  صندلی خالی : 31

  توجه:
  بین راهی و با سرویس ملایر به کرج می باشد