در حال بارگذاری ...

روز قبل

ملایر

کرج

يکشنبه 1 اردیبهشت 1398
روز بعد
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  ملایر

  پایانه مقصد

  کرج

  ساعت

  09:15

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+2

  قیمت

  250,000 ریال

  225,000 ریال

  صندلی خالی : 30

 • 10% تخفیف
  از پایانه

  ملایر

  پایانه مقصد

  کرج

  ساعت

  13:35

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  350,000 ریال

  315,000 ریال

  صندلی خالی : 32

 • 10% تخفیف
  از پایانه

  ملایر

  پایانه مقصد

  کرج

  ساعت

  16:15

  نوع اتوبوس

  Volvo classicus 2+2

  قیمت

  250,000 ریال

  225,000 ریال

  صندلی خالی : 35

 • 10% تخفیف
  از پایانه

  ملایر

  پایانه مقصد

  کرج

  ساعت

  23:35

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  350,000 ریال

  315,000 ریال

  صندلی خالی : 32