در حال بارگذاری ...

روز قبل

ملایر

کرج

دوشنبه 10 بهمن 1401
روز بعد
 • از پایانه

  ملایر

  پایانه مقصد

  کرج

  ساعت

  09:15

  نوع اتوبوس

  classicus 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع

  قیمت

  1,050,000 ریال

  صندلی خالی : 19

  توضیحات:
  امکانات سرویس: شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع
 • از پایانه

  ملایر

  پایانه مقصد

  کرج

  ساعت

  13:30

  نوع اتوبوس

  classicus 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع

  قیمت

  1,050,000 ریال

  صندلی خالی : 11

  توضیحات:
  امکانات سرویس: شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع
 • از پایانه

  ملایر

  پایانه مقصد

  کرج

  ساعت

  23:30

  نوع اتوبوس

  classicus 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع

  قیمت

  1,050,000 ریال

  صندلی خالی : 30

  توضیحات:
  امکانات سرویس: شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع