در حال بارگذاری ...

روز قبل

سمنان

تهران

چهارشنبه 15 مرداد 1399
روز بعد
 • از پایانه

  سمنان

  پایانه مقصد

  پایانه جنوب

  ساعت

  15:30

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+2

  قیمت

  240,000 ریال

  صندلی خالی : 25

 • از پایانه

  سمنان

  پایانه مقصد

  پایانه جنوب

  ساعت

  19:00

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+2

  قیمت

  240,000 ریال

  صندلی خالی : 25