در حال بارگذاری ...

روز قبل

سمنان

تهران

پنجشنبه 10 آذر 1401
روز بعد
 • از پایانه

  سمنان

  پایانه مقصد

  پایانه جنوب

  ساعت

  15:30

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  900,000 ریال

  صندلی خالی : 0

 • از پایانه

  سمنان

  پایانه مقصد

  پایانه جنوب

  ساعت

  19:00

  نوع اتوبوس

  Benz SC457 2+2

  قیمت

  520,000 ریال

  صندلی خالی : 0