در حال بارگذاری ...

روز قبل

سمنان

تهران

جمعه 1 بهمن 1400
روز بعد
 • از پایانه

  سمنان

  پایانه مقصد

  پایانه جنوب

  ساعت

  15:30

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  400,000 ریال

  صندلی خالی : 20

 • از پایانه

  سمنان

  پایانه مقصد

  پایانه جنوب

  ساعت

  18:40

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  400,000 ریال

  صندلی خالی : 21