در حال بارگذاری ...

روز قبل

سمنان

تهران

شنبه 29 تیر 1398
روز بعد
 • از پایانه

  سمنان

  پایانه مقصد

  پایانه جنوب

  ساعت

  15:30

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+2

  قیمت

  200,000 ریال

  صندلی خالی : 42

 • از پایانه

  سمنان

  پایانه مقصد

  پایانه جنوب

  ساعت

  19:00

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  200,000 ریال

  صندلی خالی : 44