در حال بارگذاری ...

روز قبل

سمنان

تهران

دوشنبه 30 اردیبهشت 1398
روز بعد
 • از پایانه

  سمنان

  پایانه مقصد

  پایانه جنوب

  ساعت

  15:32

  نوع اتوبوس

  Scania 2+2

  قیمت

  170,000 ریال

  صندلی خالی : 43

 • از پایانه

  سمنان

  پایانه مقصد

  پایانه جنوب

  ساعت

  19:10

  نوع اتوبوس

  Scania 2+2

  قیمت

  170,000 ریال

  صندلی خالی : 43