در حال بارگذاری ...

روز قبل

سمنان

بهشهر

يکشنبه 1 اردیبهشت 1398
روز بعد
 • از پایانه

  سمنان

  بین راهی

  بهشهر

  ساعت

  07:15

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+2

  قیمت

  190,000 ریال

  صندلی خالی : 0

  توجه:
  بین راهی و با سرویس سمنان به گرگان می باشد
 • از پایانه

  سمنان

  بین راهی

  بهشهر

  ساعت

  15:00

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+2

  قیمت

  190,000 ریال

  صندلی خالی : 0

  توجه:
  بین راهی و با سرویس سمنان به گرگان می باشد